Ekonomikortet

En utbildning och grundkompetens i ekonomi för icke-ekonomer

Alla i ett företag, eller en organisation, måste kunna förstå helheten, ekonomisk orsak och verkan och de ekonomiska konsekvenserna av aktiviteter och beteenden för att kunna bidra till företagets utveckling på ett bra sätt.

Allt som sker i en organisation påverkar företagets, eller organisationens, ekonomi och avspeglas i de ekonomiska rapporterna.

Och, alla medarbetare påverkar ekonomin på ett eller annat sätt.

Därför är det viktigt att alla medarbetare också har en grundkompetens i ekonomi

– Ett Ekonomikort.

Ekonomikortet är ett bevis på genomförd utbildning och erhållen grundkompetens i ekonomi som ger en möjlighet att vara engagerad och delta i ekonomiska frågor.

Ekonomikortet vänder sig främst till icke-ekonomer som avdelningschefer, projektledare, arbetsledare, sälj- och marknadspersonal, men också till medarbetare på ekonomiavdelningar som i sitt dagliga arbete inte kommer i kontakt med hela den ekonomiska bilden i organisationen. – Egentligen en utbildning för alla medarbetare.

Ekonomikortet är även en mycket lämplig utbildning för ett flertal olika program på Universitet, Högskolor och Yrkes Högskolor för att ge studenterna en bättre kunskap om den verklighet de kommer ut till. Förmodligen blir de också mer anställningsbara om de kan visa upp en kunskap i affärsekonomi.

Ekonomikortet genomförs med så kallad ”Blended Learning” där vissa moment sker via föreläsningar över nätet och andra moment sker på plats i ”klassrum”. Men det handlar då inte om traditionell katederundervisning och föreläsning. Här används det kanske mest effektiva lärandeverktyget som finns för kunskap och framförallt förståelse, Simuleringar (eller Affärsspel som det ibland kallas).

Det pedagogiska verktyget som används är Reagens Affärssimuleringar för att på bästa sätt ge deltagarna en möjlighet att träna på olika situationer, arbeta i grupp och lära av varandra, analysera uppkomna situationer, dra slutsatser – och ta konsekvenserna, av fattade beslut.

Kursupplägg

Steg 1.
Deltagarna ha via nätet tillgång till 16 st, 3-10 minuter långa filmade föreläsningar där olika grunder i ekonomi beskrivs och förklaras. Varje avsnitt avslutas med en kontrollfråga. Vid företagsinterna utbildningar kan eventuellt företagets eget material användas i steg 1 om det finns ett material med ett innehåll som motsvarar utbildningsmålen.

Steg 2.
Reagens Affärssimulering/ Affärsspel. Under två dagar driver deltagarna i grupp ett simulerat företag där de på ett verklighetsnära sätt kommer i kontakt med de flesta affärssituationer som påverkar ett företag. Se mer om Affärssimuleringar på www.reagens.com

Steg 3.
Tentamen via nätet. Deltagarna genomför en tentamen och kunskapskontroll via nätet och erhåller efter detta beviset, Ekonomikortet, på att man erhållit en grundkompetens i ekonomi som kommer att ge individen en bättre möjlighet att förstå hur de kan påverka kostnader och intäkter och bidra till företagets utveckling.

Kursen Ekonomikortet kan genomföras som en företagsintern utbildning eller som en ”öppen” utbildning med deltagare från olika företag/organisationer.

Kursgenomförandet sker under en och en halv till två månader från steg 1 till färdig utbildning. Vid företagsinterna utbildningar kan annat kursupplägg och kurstid göras.

Maximalt antal deltagare vid varje kurs är i grunden 24 personer

Under hela kurstiden har deltagarna möjlighet till kontakter med handledare.

Deltagarna kommer också få tillgång till olika användbara dokument som ekonomiska ordlistor, simuleringsbara Excel-dokument med mera via nätet.