Ekonomikortet

Ekonomiska samband, Ekonomisk helhetsförståelse och Affärsmannaskap

Utbildning till ”Grundkompetens i Affärsekonomi”.

”Kortet”
En helhetssyn inom kompetensområdet och godkända grundkunskaper som ger medarbetare ökade möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och lönsamhet.

Alla i ett företag, eller en organisation, måste kunna förstå helheten, ekonomisk orsak och verkan och de ekonomiska konsekvenserna av aktiviteter och beteenden för att kunna bidra till företagets utveckling på ett bra sätt.

Allt som sker i en organisation påverkar företagets, eller organisationens, ekonomi och avspeglas i de ekonomiska rapporterna.

Och, alla medarbetare påverkar ekonomin på ett eller annat sätt.

Därför är det viktigt att alla medarbetare också har en grundkompetens i ekonomi.

– Ett Ekonomikort.

Ekonomikortet är ett bevis på en genomförd utbildning och erhållen grundkompetens i ekonomi som ger möjligheter att vara engagerad och delta i ekonomiska frågor.

Ekonomikortet vänder sig främst till icke-ekonomer som avdelningschefer, projektledare, arbetsledare, sälj- och marknadspersonal, men också till medarbetare på ekonomiavdelningar som i sitt dagliga arbete inte kommer i kontakt med hela den ekonomiska bilden i organisationen eller organisationens strategier och mål. En utbildning för alla medarbetare.

Utbildningen är även lämplig för ett flertal olika program på Universitet, Högskolor och Yrkes Högskolor för att ge studenterna en bättre kunskap om den verklighet de kommer ut till. De blir då också mer anställningsbara om de kan visa upp en kunskap i affärsekonomi

Mål
Efter kursen har deltagarna en kunskap om ekonomiska samband, kunna tolka och analysera ekonomiska rapporter och kunna förstå och diskutera förändringar som förbättrar ett företags resultat. Deltagarna har också efter kursen en ökad kunskap om hur de själva kan påverka ett företags ekonomi både i positiv och negativ riktning.
De kommer att känna till de vanligaste finansiella nyckeltalen och kan förstå innebörden av dem och hur man påverkar och kan förändra dem i en positiv riktning.

Deltagarna kommer också att ha en grundläggande förståelse för företags Affärsidé och Mål, och Marknadsföring.

Ekonomikortet är skapat av Reagens Affärsutveckling med en mission om att förbättra kunskaperna i Affärsekonomi och Affärsförståelse för alla medarbetare i en organisation. Visionen är att Ekonomikortet kommer att efterfrågas av arbetsgivare när de söker nya medarbetare.

Se mer om Reagens Affärsutveckling på www.reagens.com

Kursupplägg

Du har via nätet tillgång till 8 st, ca 30-60 minuter långa filmade föreläsningar där olika grunder i ekonomi och affärsförståelse beskrivs och förklaras. Varje avsnitt avslutas med kontrollfrågor. Utbildningen motsvarar ca 4 dagars lärarledd utbildning som kan göras i egen takt, när det passar dig. De filmade föreläsningarna kan repeteras om man vill gå igenom ett avsnitt ytterligare gånger. Utöver detta kommer du lägga ca 1 dag eget arbete med bland annat ett  övningsföretag.

Reagens Affärssimulering/ Affärsspel.

Genomför – Förändra – Förbättra – arbete med övningsföretag.
Du får grundförutsättningar för ett företag som har varit verksamt i ett antal år. Med utgångspunkt från företagets historik i BR och RR ska du förbättra företagets verksamhet och nyckeltal. Företaget drivs i ett antal perioder/kvartal (4) efter givna scenerier. Analyser från periodens utfall, efter givna kriterier,  noteras varför vissa förändringar i BR och RR har skett.

Slutexamination

Slutexamination sker via nätet. Du genomför då en tentamen och kunskapskontroll via nätet och erhåller efter detta beviset, Ekonomikortet, som visar att man erhållit en grundkompetens i ekonomi som kommer att ge dig en bättre möjlighet att förstå hur du kan påverka kostnader och intäkter och bidra till ett företags utveckling.

Kursen Ekonomikortet kan även genomföras som en företagsintern utbildning. I de fallen kan viss anpassning göras.

Deltagare i kursen kommer att få tillgång till olika användbara dokument som ekonomiska ordlistor, simuleringsbara Excel-dokument med mera via nätet.

Så här gör du: Kursen kommer att vara tillgänglig i början av 2022.

Gå in på www.reagens.com och gå vidare till Distansutbildning. Där kan du bland annat hitta Ekonomikortet. Om du klickar på länken kommer du till vår samarbetspartner Diploma utbildning och kan gå vidare till att beställa utbildningen.